1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

ΘΕΜΑ Μίσθωση

Φορολογία επιχειρήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Written by 08 January 2011

 E-mail

Φορολογία επιχειρήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ως μισθώματα επί του ύψους των οποίων υπολογίζεται το εκπεστέο ποσοστό έως 2% για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων των επιχειρήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης λαμβάνονται τα μη εισπραχθέντα στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους δεδουλευμένα μισθώματα (ληξιπρόθεσμα ή όχι) από όλες τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και όχι το σύνολο των μισθωμάτων που προκύπτουν από τις συμβάσεις αυτές, διότι, στην τελευταία περίπτωση, κατά τη διαδοχή των χρήσεων τα ίδια ποσά θα εκπίπτονται περισσότερες από μία φορές, ανάλογα με τη διάρκεια της οικείας συμβάσεως.

Διατάξεις:
Νόμοι: 1665/1986 άρθ. 6

Read Article »


Στην περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης η παραχώρηση χρήσης του μισθίου δεν αλλοιώνει υποκειμενικά τη μισθωτική σχέση, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί μεταξύ των αρχικά συμβληθέντων (εκμισθωτή και μισθωτή), η δε νομιμοποίηση για την άσκηση των δικαι

Written by 08 January 2011

 E-mail

Στην περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης η παραχώρηση χρήσης του μισθίου δεν αλλοιώνει υποκειμενικά τη μισθωτική σχέση, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί μεταξύ των αρχικά συμβληθέντων (εκμισθωτή και μισθωτή), η δε νομιμοποίηση για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αρχική (κύρια) σύμβαση μίσθωσης εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ τους.

Read Article »


Σε περίπτωση συνεκμίσθωσης, καθένας συνεκμισθωτής μπορεί, σύμφωνα με τον κανόνα του άρθρου 480 ΑΚ, να ασκήσει αυτοτελή αγωγή και να ζητήσει την αναπροσαρμογή του μισθώματος στο ποσοστό που αντιστοιχεί στην ιδανική του μερίδα πάνω στο κοινό μίσθιο ή μ

Written by 08 January 2011

 E-mail

Σε περίπτωση συνεκμίσθωσης, καθένας συνεκμισθωτής μπορεί, σύμφωνα με τον κανόνα του άρθρου 480 ΑΚ, να ασκήσει αυτοτελή αγωγή και να ζητήσει την αναπροσαρμογή του μισθώματος στο ποσοστό που αντιστοιχεί στην ιδανική του μερίδα πάνω στο κοινό μίσθιο ή μισθωτικό δικαίωμά του, αφού το δικαίωμα της αναπροσαρμογής, είναι διαιρετό κατά την κτήση ή την άσκησή του.

Διατάξεις:
ΑΚ: 371, 480, 789
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1
ΠΔ: 34/1995 αρθ. 7

Read Article »


Σε περίπτωση που η μίσθωση έχει διάρκεια (αρχική ή κατά παράταση) μεγαλύτερη των 16 ετών δεν οφείλεται αποζημίωση για άυλη εμπορική αξία, διότι ο μισθωτής με την παραμονή του στο μίσθιο επί 16 έτη και πλέον και την κατά το μεγαλο αυτό χρονικό διάστημ

Written by 08 January 2011

 E-mail

Σε περίπτωση που η μίσθωση έχει διάρκεια (αρχική ή κατά παράταση) μεγαλύτερη των 16 ετών δεν οφείλεται αποζημίωση για άυλη εμπορική αξία, διότι ο μισθωτής με την παραμονή του στο μίσθιο επί 16 έτη και πλέον και την κατά το μεγαλο αυτό χρονικό διάστημα άσκηση και ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας του, θεωρείται ότι την καρπώθηκε.

Read Article »


Σε περίπτωση απόδοσης του μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 10 έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος και σε κάθε περίπτωση λήξης της μίσθωσης λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας, ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή για την αποκατάσταση της

Written by 08 January 2011

 E-mail

Σε περίπτωση απόδοσης του μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 10 έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος και σε κάθε περίπτωση λήξης της μίσθωσης λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας, ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή για την αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά τον χρόνο της λήξης της μίσθωσης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Από την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 60 και τις παραγράφους 10-14 του άρθρου 58 του ΠΔ 34/95 προκύπτει ότι οι περιπτώσεις λήξης της μίσθωσης στις οποίες οφείλεται άϋλη εμπορικη αξία είναι όσες μισθώσεις λήξουν κατά τις εκεί διακρίσεις: α) λόγω συμπλήρωσης στη χρήση του μισθίου χρονικού διαστήματος 30 ή 20 ή 12 ετών, στο πρόσωπο του μισθωτή κατά την 31-8- 95, 31-8-96 και 31-9-97 αντιστοίχως, β) κατά την σύμβαση και τα άρθρα 5 του ίδιου ΠΔ/τος από 1-5-92 έως 3-8-97, γ) κατ΄εφαρμογή νεότερης συμφωνίας που έχει καταρτισθεί εγκύρως μέχρι 17-5-92. Και δ) σε κάθε περίπτωση που συμπληρώνεται δωδεκαετία. Ως προς την τελευταία αυτή περίπτωση πρέπει να λεχθούν τα εξής: Ο νόμος γενικώς διαλαμβάνει ότι οφείλεται στο μισθωτή αποζημίωση σε κάθε περίπτωση που συμπληρώνεται δωδεκαετία. Το δικαίωμα του μισθωτή δεν εξαρτάται από τον τρόπο συμπληρώσεως της δωδεκαετίας, δηλαδή αν στηρίζεται στη συμφωνία των μερών ή στον νόμο (με το άρθρο 5 του ΠΔ 34/95 ήδη η μίσθωση ισχύει για δώδεκα έτη και αν ακόμη έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή αόριστο χρόνο), ούτε αν η λήξη της μίσθωσης επέρχεται μετά την 31-8-97. Θεμελιώνεται το σχετικό δικαίωμα του μισθωτή και όταν η λήξη της μισθώσεως βάσει της συμβάσεως μισθώσεως επέρχεται σε χρόνο μεταγενέστερο της 31-8-97, διότι τέτοια διάκριση δεν γίνεται στο νόμον, ο οποίος γενικώς διαλαμβάνει ότι οφείλεται στο μισθωτή αποζημίωση σε κάθε περίπτωση λήξεως της μίσθωσης λόγω συμπληρώσεως δωδεκαετίας. Εξ άλλου οι ρυθμίσεις του άρθρου 60 (και 61 εδάφ.δ) του ΠΔ 34/95, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα ήταν ευχερώς καταστρατηγήσιμες, αφού για την απαλλαγή του εκμισθωτή (για καταβολή άϋλης εμπορικής αξίας) θα αρκούσε η συνομολόγηση συμβατικού χρόνου και κατά μίαν έστω ημέρα μείζονος της δωδεκαετίας.

Διατάξεις:
ΠΔ: 34/95 άρθ. 58, 60
Νόμοι: 2741/1999 άρθ. 7

Read Article »


Σε μισθώσεις για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών αποκλείεται η σιωπηρή αναμίσθωση με την έννοια νέας μισθώσεως με τους ίδιους όρους και για αόριστο χρόνο, επιτρέπεται μόνο παράταση της μίσθωσης που έχει συμφωνηθεί για ορισμένο χρόνο.

Written by 08 January 2011

 E-mail

Σε μισθώσεις για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών αποκλείεται η σιωπηρή αναμίσθωση με την έννοια νέας μισθώσεως με τους ίδιους όρους και για αόριστο χρόνο, επιτρέπεται μόνο παράταση της μίσθωσης που έχει συμφωνηθεί για ορισμένο χρόνο. Η παράταση γίνεται μόνο με δήλωση του Υπουργού Οικονομικών. Η χρησιμοποίηση του μισθίου από το Δημόσιο μετά τη λήξη της μίσθωσης θεωρείται ως σιωπηρή παράταση αυτής εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 611 ΑΚ, εφόσον δηλαδή ο εκμισθωτής γνωρίζει την εξακολούθηση της χρήσης και δεν εναντιώνεται σ' αυτή. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ανήκουν οι αρμοδιότητες που αφορούν στη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η άσκηση από τους ενάγοντες του δικαιώματος τους να καταγγείλουν την ένδικη μίσθωση 23 έτη μετά την πάροδο του συμβατικού της χρόνου δεν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που διαγράφει το άρθρο 281 ΑΚ.

Read Article »


Προϋποθέσεις αποζημίωσης λόγω πρόωρης λύσης της μίσθωσης και αποζημίωση χρήσης.

Written by 08 January 2011

 E-mail

Προϋποθέσεις αποζημίωσης λόγω πρόωρης λύσης της μίσθωσης και αποζημίωση χρήσης. Διαφορές των διατάξεων ΑΚ 601 και ΑΚ 597. Προσδιορισμός της αποζημίωσης λόγω πρόωρης λύσης στις εμπορικές μισθώσεις. Έκταση δεδικασμένου στις μισθωτικές διαφορές.

Read Article »


Προκειμένου περί αγωγής για απόδοση του μισθίου (ακινήτου) συνεπεία λήξεως της συμβάσεως μισθώσεως πρέπει να περιέχονται σ' αυτήν τα εξής στοιχεία: α)Έγκυρη εμπορική σύμβαση μισθώσεως, β)λήξη της μίσθωσης κατά νόμιμο τρόπο, γ)ενεργητική και παθητική

Written by 08 January 2011

 E-mail

Προκειμένου περί αγωγής για απόδοση του μισθίου (ακινήτου) συνεπεία λήξεως της συμβάσεως μισθώσεως πρέπει να περιέχονται σ' αυτήν τα εξής στοιχεία: α)Έγκυρη εμπορική σύμβαση μισθώσεως, β)λήξη της μίσθωσης κατά νόμιμο τρόπο, γ)ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση και δ)ορισμένο αίτημα.
Εάν την αγωγή αυτή ασκεί ο εν τω μεταξύ γενόμενος νέος κτήτορας, συνεπεία μεταβιβάσεως σ' αυτόν του μισθίου (ακινήτου) δυνάμει πράξεως εν ζωή (συμβάσεως) για την ενεργητική του νομιμοποίηση, πρέπει να αναφέρει στο δικόγραφο της αγωγής την οικεία μεταβιβαστική πράξη (συμβολαιογραφικό έγγραφο) και μεταγραφή αυτής χωρίς να απαιτείται να γίνεται επίκληση και κάποιου ιδιαίτερου τρόπου υπεισελεύσεως στη μισθωτική σχέση.

Read Article »


Ο υπομισθωτής, ο οποίος δεν συνδέεται με ενοχικό δεσμό με τον εκμισθωτή, δεν απολαμβάνει αυτοτελούς προστασίας έναντι αυτού και ότι ο εκμισθωτής, μετά τη λήξη της κύριας σύμβασης μίσθωσης με οποιοδήποτε τρόπο, μπορεί να απαιτήσει τη χρήση του μισθίου

Written by 08 January 2011

 E-mail

Ο υπομισθωτής, ο οποίος δεν συνδέεται με ενοχικό δεσμό με τον εκμισθωτή, δεν απολαμβάνει αυτοτελούς προστασίας έναντι αυτού και ότι ο εκμισθωτής, μετά τη λήξη της κύριας σύμβασης μίσθωσης με οποιοδήποτε τρόπο, μπορεί να απαιτήσει τη χρήση του μισθίου και από τον υπομισθωτή. Τα ίδια δε ισχύουν ανάλογα και στην περίπτωση της δεύτερης υπομίσθωσης μεταξύ του δευτέρου υπομισθωτή και του πρώτου υπεκμισθωτή.
Η άσκηση της αγωγής για απόδοση της χρήσης μισθίου ακινήτου, ισχύει ως καταγγελία της σύμβασης και στην περίπτωση κακής χρήσης του μισθίου, ακόμα και αν δεν περιέχεται στην αγωγή σχετική ρητή δήλωση.

Read Article »


Ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη μίσθωση και συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση, αν ο μισθωτής, παρά τις διαμαρτυρίες του εκμισθωτή, δεν μεταχειρίζεται το μίσθιο με επιμέλεια και όπως συμφωνήθηκε ή δεν τηρεί τη συμπεριφορά που πρέπει

Written by 08 January 2011

 E-mail

Ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη μίσθωση και συγχρόνως να ζητήσει αποζημίωση, αν ο μισθωτής, παρά τις διαμαρτυρίες του εκμισθωτή, δεν μεταχειρίζεται το μίσθιο με επιμέλεια και όπως συμφωνήθηκε ή δεν τηρεί τη συμπεριφορά που πρέπει απέναντι στους άλλους ενοίκους. Ο μισθωτής θεωρείται ότι μεταχειρίζεται το μίσθιο «όχι όπως συμφωνήθηκε» και όταν μεταχειρίζεται τούτο κατά τρόπο αντίθετο προς ρητό απαγορευτικό όρο της σύμβασης. Η προηγούμενη δε έγγραφη ή προφορική διαμαρτυρία του εκμισθωτή, μπορεί, ως μη υποκείμενη σε ορισμένο τύπο, να περιέχεται και στην προς απόδοση του μισθίου ασκηθείσα και ως καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης ισχύουσα αγωγή (άρθρο 662 ΚΠολΔ), οπότε η εμμονή του μισθωτή μέχρι την πρώτη επ' ακροατηρίου συζήτησή της στην απαγορευμένη ή αντισυμβατική χρήση του μισθίου, ιδρύει το παρεχόμενο στον εκμισθωτή δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης.

Διατάξεις:
ΑΚ: 361, 594
ΚΠολΔ: 522, 535, 536, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11,
ΠΔ: 34/1995 άρθ. 15,

Read Article »


Μίσθωση πράγματος.

Written by 08 January 2011

 E-mail

Μίσθωση πράγματος. Η εκμίσθωση ακινήτου που ανήκει στην κληρονομία που καταλείφθηκε υπέρ κοινωφελούς σκοπού γίνεται μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού των Οικονομικών ή του κατά περίπτωση αποκεντρωμένου οργάνου και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, με δημοπρασία, ή χωρίς αυτή όταν συντρέχουν ειδικοί εξαιρετικοί λόγοι. Οι εν λόγω μισθώσεις καταρτίζονται μόνο εγγράφως. Διαδικασία εκμίσθωσης τέτοιων ακινήτων.

Read Article »


Μίσθωση κινηματογράφου.

Written by 08 January 2011

 E-mail

Μίσθωση κινηματογράφου. Μη λειτουργία του καθόλη τη συμφωνημένη χρονική περίοδο. Ποινική ρήτρα καταβολής μη δεδουλευμένων μισθωμάτων. Εγγυοδοσία. Μη νόμιμη η απόρριψη του αιτήματος για συμψηφισμό της ήδη καταβληθείσας εγγυοδοσίας με το οφειλόμενο ως ποινική ρήτρα ποσό. Σε περίπτωση παρακράτησης του μισθίου ο μισθωτής οφείλει να καταβάλει την αποζημίωση χρήσης και να καλύψει κάθε ζημία του εκμισθωτή, καθώς είναι υπερήμερος. Το πταίσμα του μισθωτή στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται και εκείνος φέρει το βάρος της απόδειξης περί του αντιθέτου.

Read Article »


Μίσθωση καταστήματος που ανήκει σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Written by 08 January 2011

 E-mail

Μίσθωση καταστήματος που ανήκει σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Εκμισθωτής του χώρου, που ανήκει στο πανεπιστημιακό ίδρυμα μπορεί να είναι και άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως η πανεπιστημιακή λέσχη. Η διάταξη του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 2009/1992 προβλέπει ότι οι μισθώσεις χώρων που ανήκουν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 813/1978.

Read Article »


Μίσθωση ακινήτου.

Written by 08 January 2011

 E-mail

Μίσθωση ακινήτου. Αν με μισθωτική σύμβαση συμφωνήθηκε διάρκεια μισθώσεως μικρότερη της τριετίας ή αόριστη διάρκεια, η σύμβαση αυτή ισχύει, πλεον, για τρία χρόνια, αν όμως συμφωνήθηκε διάρκεια μεγαλύτερη της τριετίας, ισχύει η συμβατικώς καθορισθείσα, μείζων της τριετίας διάρκεια. Οι διατάξεις του άρθρου 611 Α.Κ., είναι προφανές ότι δεν αποκλείουν στους συμβαλλομένους την δυνατότητα να ανανεώσουν σιωπηρώς τη (λήξασα) σύμβαση μισθώσεως, μετά την συμβατική ή την νόμιμη λήξη της. Η μίσθωση θεωρείται ανανεωθείσα για αόριστο χρόνο, δυναμένη να λήξει πλέον-πέραν των λοιπών προβλεπομένων στον Α.Κ. περιπτώσεων και με την καταγγελία του 608 παρ. 2.

Read Article »


Μίσθωση ακινήτου που αποδεικνύεται από έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.

Written by 08 January 2011

 E-mail

Μίσθωση ακινήτου που αποδεικνύεται από έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. Μεταβίβαση μισθίου και υπεισέλευση του νέου κυρίου στη μισθωτική σχέση. Απαραίτητη η μνεία της μεταγραφής του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, ώστε να διαπιστωθεί πράγματι η υπεισέλευση. Αρχή της μη αναδρομικότητας.

Read Article »


Μίσθωση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.

Written by 08 January 2011

 E-mail

Μίσθωση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου. Καταγγελία της σύμβασης λόγω ιδιόχρησης. Η παράγραφος β' του άρθρου 22 του Ν. 3036/2002, αναφέρεται στην εκτέλεση αποφάσεων αποδόσεως περιπτέρου για ιδιόχρηση μετά την τελεσιδικία, αλλά μόνο για τις μισθώσεις που έχουν παραταθεί.

Read Article »


Καταγγελία για ιδιόχρηση συνενωμένων ακινήτων, τα οποία έχουν καταστεί αντικείμενο εμπορικής μίσθωσης.

Written by 08 January 2011

 E-mail

Καταγγελία για ιδιόχρηση συνενωμένων ακινήτων, τα οποία έχουν καταστεί αντικείμενο εμπορικής μίσθωσης.

Read Article »


Κατά το άρθρο 601 του ΑΚ ο μισθωτής, για όσο χρόνο παρακρατεί το μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης, οφείλει ως αποζημίωση το συμφωνημένο μίσθωμα, χωρίς αυτό να αποκλείει δικαίωμα του εκμισθωτή να απαιτήσει και άλλη περαιτέρω ζημία.

Written by 08 January 2011

 E-mail

Κατά το άρθρο 601 του ΑΚ ο μισθωτής, για όσο χρόνο παρακρατεί το μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης, οφείλει ως αποζημίωση το συμφωνημένο μίσθωμα, χωρίς αυτό να αποκλείει δικαίωμα του εκμισθωτή να απαιτήσει και άλλη περαιτέρω ζημία. Από τη διάταξη αυτήν προκύπτει ότι κατ' αρχήν, σε περίπτωση που ο μισθωτής μετά τη λήξη της μίσθωσης ή της λύσης αυτής (ΑΠ 212/2000 ΕλλΔνη 2000.755, ΑΠ 1512/2000 ΕλλΔνη 42.1327) παρακρατεί παράνομα το μίσθιο (ΑΠ 212/2000, ΑΠ 1512/2000 ό.π.), δηλαδή χωρίς δικαίωμα από το νόμο, τη σύμβαση ή δικαστική απόφαση (ΑΠ 457/1997 ΕλλΔνη 38.1819, ΕφΠειρ 1259/1995 ΕΔΠολ 1996.363, Χ. Παπαδάκη, Αγωγ. Απόδ. Μισθ., Γ' έκδοση, αριθμ. 2587 επ.), ο εκμισθωτής δικαιούται κατ' αρχήν να ζητήσει ως αποζημίωση το συμφωνημένο μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της παρακράτησης (ΑΠ 212/2000, ΑΠ 1512/2000 ό.π.), χωρίς να ερευνάται αν ο εκμισθωτής υπέστη ζημία από την καθυστέρηση της απόδοσης. Ως συμφωνημένο μίσθωμα θεωρείται εκείνο που οφειλόταν κατά το χρόνο γέννησης της αξίωσης (κατ' αποκοπή αποζημιώσεως), δηλαδή της λήξης της μίσθωσης (ΑΠ 1248/2001 ΕλλΔνη 43.145). Η ευθύνη του μισθωτή για την ως άνω βασική αποζημίωση είναι αντικειμενική (ΕφΛαρ 779/2003 Νόμος, ΕφΑΘ 1202/1986 ΑρχΝ 37.310, ΕφΚερκ 105/1985 ΝοΒ 34.90, Χ. Παπαδάκης, ό.π., αριθμ. 2600) και συνεπώς γι' αυτή δεν απαιτείται υπαιτιότητα του (ΕφΛαρ 779/2003, Χ. Παπαδάκης, ό.π., όπου και παραπομπές). Εκτός όμως από την παραπάνω αποζημίωση χρήσης, ο εκμισθωτής δικαιούται να απαιτήσει για την παρακράτηση του μισθίου και την αποκατάσταση κάθε άλλης περαιτέρω ζημίας κατά τις διατάξεις περί υπερημερίας του οφειλέτη (αρθρ. 343 επ. του ΑΚ). Η περαιτέρω αυτή ζημία έχει ως προϋπόθεση το πταίσμα του οφειλέτη - μισθωτή (αρθρ. 342 επ., 335 ΑΚ), το οποίο τεκμαίρεται. Την ανυπαρξία δε αυτού οφείλει να επικαλεσθεί, κατ' ένσταση και να αποδείξει ο μισθωτής, για να απαλλαγεί (ΑΠ 212/2000, ό.π., ΑΠ 1594/1999 ΕλλΔνη 2000.114, ΑΠ 1221/2001 ΕΔΠολ 2001.246, ΑΠ 1512/2000 ό.π., ΕφΛαρ 117/2005 Δικογραφία 2005.340). Απαλλακτικό δε γεγονός είναι και η δικαιολογημένη πλάνη αυτού περί το δίκαιο, η οποία υπάρχει όταν η προς εκπλήρωση της παροχής υποχρέωση του εξαρτάται από την ερμηνεία νομικής διατάξεως, για την οποία υπάρχει αμφισβήτηση στην επιστήμη και τη νομολογία ή περί την ύπαρξη της οφειλής του (ΑΠ 212/2000 ό.π., ΑΠ 1940/1986 ΕΔΠολ 1987.121, ΕφΛαρ 117/2005 ό.π., ΕφΠειρ 949/1995 ΕλλΔνη 1999.1649, ΕφΑΘ 10468 και 10469/1999 ΕλλΔνη 41.1420 και ΕλλΔνη 42.225). Η περαιτέρω δε αποζημίωση περιλαμβάνει τη θετική ζημία, αλλά και το διαφυγόν κέρδος (αρθρ. 298 του ΑΚ, βλ. ΑΠ 1221/2001 ΕλλΔνη 2002.145). Τέτοια ζημία είναι συνήθως το μεγαλύτερο μίσθωμα (διαφυγόν κέρδος), το οποίο κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων θα εισέπραττε ο εκμισθωτής αν ο μισθωτής παρέδιδε έγκαιρα (κατά τη λήξη ή λύση της μίσθωσης) το μίσθιο και εκμίσθωνε αυτό σε τρίτον (ΑΠ 1512/2000, ΑΠ 1221/2001 ό.π., ΑΠ 1527/1998 ΕΔΠολ 1999.63, ΕφΛαρ 117/2005 ό.π., ΕφΑΘ 4118/2003 ΕΔΠολ 2004.277, ΕφΑΘ 1038/2002 ΕΔΠολ 2004.270) ή και στον ίδιο το μισθωτή με νέα μίσθωση (ΕφΑΘ 5614/2003 ΑρχΝ ΝΣΤ' 226, ΕφΠειρ 275/1996 ΕΔΠολ 1998.160, Χ. Παπαδάκης, ό.π., αριθμ. 2612). Πάντοτε δε μεταξύ της παρακράτησης και της ζημίας είναι αναγκαία η συνδρομή αιτιώδους συνδέσμου (ΑΠ 1527/1998 ΕΔΠολ 1999.63, Χ. Παπαδάκης, ό.π., αριθμ. 2611). Τέλος, ο εκμισθωτής, όταν ζητεί και την αποκατάσταση της ως άνω περαιτέρω ζημίας του, πρέπει στο δικόγραφο της αγωγής του να προσδιορίζει, εκτός των άλλων (την έγκυρη σύμβαση μίσθωσης, τη λύση ή λήξη της, την παράνομη κατακράτηση του μισθίου και το χρόνο αυτής κλπ.), τη ζημία και μάλιστα σε τι συνίσταται αυτή (ΕφΑΘ 5027/1999 ΕλλΔνη 41.523), αλλά και τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της παρακράτησης και της ζημίας, με την αναφορά εκείνων των περιστατικών που δικαιολογούν την επιδίκαση μεγαλυτέρου ποσού (ΕφΑΘ 6595/2001 ΕΔΠολ 2004.172, Χ. Παπαδάκης, ό.π., αριθμ. 2642).

Διατάξεις:
ΑΚ: 335, 342, 343, 601, 608, 609,

Read Article »


Η μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση πρατηρίου υγρών καυσίμων μπορεί να συναφθεί και ως παρεπόμενη ή συμπληρωματική άλλης (κύριας) ευρύτερης συμβάσεως (συμβάσεως εμπορικής συνεργασίας).

Written by 08 January 2011

 E-mail

Η μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση πρατηρίου υγρών καυσίμων μπορεί να συναφθεί και ως παρεπόμενη ή συμπληρωματική άλλης (κύριας) ευρύτερης συμβάσεως (συμβάσεως εμπορικής συνεργασίας). Στην περίπτωση αυτή η παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου δεν αποτελεί την οικονομικώς κύρια παροχή. Την μη αυτοτελή αυτή μίσθωση καλύπτει η πρώτη από τις μνησθείσες ανωτέρω διατάξεις υπάγοντάς την, υπό προϋποθέσεις, στην πλήρη, κατά βάση, προστασία του εν λόγω ΠΔ, αλλά παραλλήλως εισάγοντας αποκλίσεις που σχετίζονται με τον παρεπόμενο χαρακτήρα της. 'Ετσι η λύση της κατά το άρθρο 3 του άνω ΠΔ προστατευόμενης μισθώσεως διέπεται από τις γενικές διατάξεις του ΠΔ 34/1995. Ειδικότερα στους γενικούς λόγους λύσεως κάθε επαγγελματικής μισθώσεως προστίθενται και ειδικοί λόγοι λύσεως, οι οποίοι απορρέουν από τον παρεπόμενο χαρακτήρα της. Από τις παραπάνω, έστω, διατάξεις προκύπτει δικαίωμα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή να επιδιώξει την απομάκρυνση του μισθωτή ή υπομισθωτή με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 34/1995 που αφορούν την ίδια τη σύμβαση μισθώσεως και δεν έχουν σχέση με την κύρια σύμβαση εμπορικής συνεργασίας χωρίς να είναι υποχρεωμένος ο πρώτος να προσφύγει μόνο στην κύρια σύμβαση εμπορικής συνεργασίας ούτε αποτελεί, κατ’ αρχήν, κατάχρηση δικαιώματος (ΑΚ 281) η προσφυγή του εκμισθωτή μόνο στις διατάξεις του ΠΔ 34/1995. Εξ άλλου σε κάθε περίπτωση η παρεπόμενη σύμβαση μισθώσεως είναι δυνατό, όπως προκύπτει από το ίδιο το γράμμα του άρθρου 48 του ΠΔ, να δημιουργήσει διαφορά μεταξύ των μερών που κρίνεται από το καθ΄ύλη αρμόδιο δικαστήριο κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 647 έως 662 ΚΠολΔ, Ειδικότερα κατά το άρθρο 652 ΚΠολΔ «η προθεσμία ανακοπής ερημοδικίας είναι οκτώ ημέρες ενώ της εφέσεως, της αναψηλαφήσεως και της αναιρέσεως δέκα πέντε ημέρες».

Διατάξεις:
ΚΠολΔ: 569, 577, 652
ΠΔ: 34/1995 άρθ. 3, 48
Νόμοι: 1229/1982 άρθ. 9

Read Article »


Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Written by 08 January 2011

 E-mail

Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έκπτωση 2% του ύψους των μισθωμάτων για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων των ως άνω εταιρειών. Ως μισθώματα νοούνται τα μη εισπραχθέντα στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους από όλες τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Read Article »


More Articles...


Page 1 of 7

στατιστικα

Content View Hits : 9618245
We have 954 guests online